wolffkran

  شرکت wolffkran از سال 1854 در آلمان شروع به تولید جرثقیل های ساختمانی و برجی نموده است که در حال حاضر پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطح دنیا می باشد.
محصولات این شرکت در سه گروه trolley jib cranes ، luffing cranes و Classic cranes  با ظرفیت باربرداری 6 الی 60 تن و طول بازوی  تا 85 متر بی رقیب در صنعت جرثقیل سازی ساختمانی در دنیا می باشد و همواره شعار این شرکت این است که جرثقیل wolff هرگز پیر نمی شود.