JMG

   شرکت JMG ایتالیا طراح و سازنده جرثقیلهای برقی خود کششی در تناژ 2 الی 60 تن می باشد که بواسطه بهره جستن محصولات این شرکت از ابعادی بسیار فشره در کنار ظرفیت بار برداری منحص به فرئ این سازنده را به عنوان پیشرو ی این صنعت در بخش مربوطه معرفی نموده است علاوه بر اینکه تمامی محصولات تولیدی JMG دوستدار محیط زیست نیز می باشند.
ضمنا جرثقیلهای مجهز به سیستم کنرل از راه دور در تناژ 2.5 الی 4 تن برگ بنده دیگری از تولیدات ان می باشند.جرثقیلهای JMG تنها جرثقیل خود کششی در دنیا میباشد که مجهز به بوم هاب تلسکوپی پروپرشنال می باشند.