صدای مشتری

مشتري محترم، واحد ارتباط با مشتري (CRM)شركت توسعه صنعتی مهریزان به صورت شبانه روز منتظر شنيدن نظرات شماست. تا پس از دريافت آن حداكثر ظرف مدت 24 ساعت جهت پيگيري و دريافت شرح نظر با شما تماس حاصل مي نمايد.

نام شركت مالك دستگاه / بهره بردار: (*)

ورودی نامعتبر
نام شخص : (*)

ورودی نامعتبر
آدرس محل شركت / پروژه: (*)

ورودی نامعتبر
شهر / استان : (*)

ورودی نامعتبر
شماره تلفن : (*)

ورودی نامعتبر
شماره همراه :

ورودی نامعتبر
ایمیل (*)

ورودی نامعتبر
واحد مخاطب (*)

ورودی نامعتبر
انتقادات و پیشنهادات

ورودی نامعتبر


  بازآوری
ورودی نامعتبر

  

Contact Us

Address: No 2-Kaj Alley-Jalal St-No 22 st (Nakh Zarrin)-8th km of Karaj special road-Tehran - Iran

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : +98 21 44545700-5

Fax: +98 21 44545706