تعمیرات و تعویض کنترلرهای الکترونیک

خدمات پس از فروش

تعمیرات و تعویض  کنترلرهای الکترونیک

با پیشرفت تکنولوژی تمامی دستگاهها و سیستمها و لیفتراک ها و … از حالت کنترل دستی خارج و به سمت کنترلر الکترونیکی و خودکار حرکت کردند و تقریبا در همه تجهیزات و دستگاهها اثر لوازم الکترونیکی را مشاهده میکنید . مشخص است که لیفتراکها و پالت تراک و ریچتراکها و بقیه تجهیزات جابجایی کالا که مجهز به این سیستمهای الکرونیکی شده اند بعلت دستکاری افراد و یا فرسودگی قطعات دچار خرابی کنترلرهای الکترونیکی میگردند که در بسیاری موارد این تجهیزات قابل تعمیر و راه اندازی با هزینه بسیار کمتر از تامین نو آن می باشد . خدمات پس از فروش مهریزان هم توانایی تعمیرات کلیه بردها را دارا می باشد و می توان در این خصوص به موغارد ذیل اشاره کرد :

 

  • تشخیص خرابی کنترلر و برد الکترونیکی با استفاده از ابزار پیشرفته
  • تشخیص خرابی در سیم کشی دستگاه و رفع آن
  • پیاده سازی نقشه دستگاه و کنترلر و مطابقت با داده های سیستمی برای اصلاح
  • پیدا کردن قطعات خراب و سوخته و تعویض
  • اجرای برنامه آی سی ها و برنامه ریزی جدید کنترلر
  • تست مجازی کنترلر
  • تست بر روی دستگاه